Administatief

Published on augustus 21st, 2016 | by Ad van Gestel

0

Bezuinigen in de zorg dank zij make show

Van overheidswege wordt flink bezuinigd op de zorg. Dit heeft grote gevolgen voor de budgetten van ziekenhuizen en zorginstellingen. Zij hebben aanzienlijk minder te besteden en zijn genoodzaakt om de kosten omlaag te brengen. Het is echter niet eenvoudig om te bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de zorg hieronder te lijden krijgt. Daar komt bij dat ziekenhuizen en zorginstellingen er terecht naar streven om de kwaliteit van de zorg juist te verbeteren. Investering is daarom noodzakelijk, ook als er bezuinigd moet worden.

Het optimaliseren van administratieve processen

Bezuinigen terwijl de kwaliteit van de zorg moet verbeteren. Het lijkt een onmogelijke spagaat. Gelukkig zijn er toch mogelijkheden om te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van administratieve processen. Door het beter stroomlijnen van facturatie en debiteurenbeheer komt er niet alleen meer maar ook sneller geld beschikbaar.

Het probleem van no show

Naast het optimaliseren van administratieve processen kan ook geld vrij komen door het terugdringen van wachttijden. Deze wachttijden ontstaan in veel gevallen doordat mensen niet op komen dagen bij hun afspraak. Dit wordt ook wel een ‘no show’ genoemd. Zulke no show leidt tot de verspilling van kostbare tijd die niet gefactureerd kan worden.

Het creëren van make show

Incassobureau Cannock Chase heeft speciaal hiervoor een project ontwikkeld met de naam ‘Poli op Orde’. Het project heeft als doel de wachttijden terug te dringen door te voorkomen dat mensen niet op komen dagen bij hun afspraken. In plaats van no show wordt gefocust op het creëren van ‘make show’: de gewenste situatie waarin mensen altijd hun afspraken nakomen. Dit wordt afgedwongen door bijvoorbeeld consequenties te verbinden aan het niet of niet op tijd op komen dagen bij ziekenhuisafspraken. Zo kan er bespaard worden op de zorg zonder dat dit ten koste gaat van het kwaliteitsniveau.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑